Cevap.app Latest Soruların

tarihsever

Daha fazla oku

II. Abdülhamid‘i tahttan indirdikten sonra devletin savaşı kaybetmesinin nedenleri. 1. BALKAN SAVAŞI 1. Balkan Savaşı; Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır. Savaşın amacı, Osmanlı Devletini Balkan topraklarından atmaktır. 1. Balkan Savaşını başlatan devlet Karadağ devletidir. Ancak savaşta en etkili olan devlet Bulgaristan devletidir. Bulgaristan’ ın diğer devletlere göre daha etkili olmasının nedeni Bulgar ordularının Meriç nehrini aşarak Doğu Trakya’ yı alması ve İstanbul’ a doğru ilerlemesidir.1. BALKAN SAVAŞININ NEDENLERİ – Osmanlı Devletini Balkanlardan atmak – Hızla yayılan Milliyetçilik akımının etkisi – Rusya’ nın panslavizm politikası ile Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtması OSMANLI DEVLETİ’ NİN 1. BALKAN SAVAŞINI KAYBETME NEDENLERİ – Osmanlı ordusu içerisinde siyasi çatışmalar, Alaylı ve mektepli çatışması – Osmanlı ordusunun gençleştirilmesi amacı ile Balkanlarda bulunun ordunun dağıtılmış olması – Osmanlı Devletinin Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki sorunları çözmesi – Osmnalı Devletinin Balkan bölgesi ile iletişim kurma yetersizliği – Osmanlı Devletinde dört cephe de birden savaş olması gibi durumlar savaşın kaybedilmesine neden olmuştur.1. BALKAN SAVAŞININ SONUÇLARI 1. Balkan Savaşında en avantajlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştur. Bu da 2. Balkan Savaşına neden olmuştur. Savaşın sonucunda Osmanlı Devletinin Balkan bölgesinde toprağı kalmamıştır. Arnavutluk bölgesi kaybedilmiştir. Arnavutluk’ un kaybedilmesi ve Anadolu’ ya yoğun Türk göçü nedeni ile Osmanlıcılık fikir akımı önemini kaybetmiş ve Türkçülük fikir akımı güçlenmiştir. Batı Trakya azınlık sorunu ortaya çıkmış ve bu sorun günümüze kadar gelmiştir. 1. Balkan Savaşı yenilgisinden hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakki grubu meclisi basarak yönetime el koymuştur. Bu durum tarihimize Bab- i Ali baskını ( Hükümet darbesi ) olarak geçmiştir. Dönemin Kamil Paşa hükümeti devrilmiş ve yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kurulmuştur.Daha az oku