Discy Latest Soruların

birgaripinsan

Dünya yaşamının ilk yarım milyar yılında canlı organizmalar bulunmuyordu. Sonrasında ...Daha fazla oku

Dünya yaşamının ilk yarım milyar yılında canlı organizmalar bulunmuyordu. Sonrasında dünyada yaşam başladı ve günümüze kadar ulaştı. Peki bu yaşam inorganik maddelerden nasıl türedi?
Biyolojik evrim başlamadan önce, bilim adamları büyük olasılıkla okyanuslarda karmaşık organik moleküller oluşturmak için reaksiyona giren basit inorganik moleküllerle kimyasal evrim olduğuna inanıyorlar.

MIT fizikçisi Dr. Jeremy England son zamanlarda yaşamın kökenini fiziğin temel ilkeleri açısından açıklamaya çalışan bir teori ortaya koydu. Bu görüşe göre, yaşam yükselen entropinin kaçınılmaz bir sonucuydu.Bununla birlikte, son bilgisayar simülasyonları buna destek verebilir. Simülasyonlar, sıradan kimyasal reaksiyonların (yeni oluşan Dünya’da yaygın olan türden) yüksek yapılandırılmış bileşiklerin yaratılmasına yol açabileceğini gösteriyor – ama bunlar hala oldukça spekülatif.

Daha az oku