Cevap.app Latest Soruların

farukcetinn

Oto yolllarımızda hız limiti 120 km/h. Diyelim ki trafik radarının ...Daha fazla oku

Oto yolllarımızda hız limiti 120 km/h. Diyelim ki
trafik radarının hız ölçüm varyansı 12 km2
/h2
ve her bir hız tespitinde 3
tane bağımsız ölçümden faydalanılıyor.
a. α = 0.05 anlamlılık seviyesi (significance level) seçildiğinde radarın
ölçtüğü hangi “c” kritik değerine kadar (critical value) ceza kesilmez (c >
120km/h)?
b. Araç gerçekte 126 km/h hızla gidiyorsa cezadan yırtması olasılığı (β
(beta), Type II Error) nedir? Bu noktada ilgili test gücü (power of a test) =
1−β olarak da bilinir

Daha az oku
Doğru Cevap: Bilinmiyor