1. Terakkiperver cumhuriyet fırkası( 17 kasım 1924): İlk genel başkanlığını Kazım karabekir"in yaptığı partinin başlıca kurucuları şöyledir. Kazım karabekir. Ali Fuat cebesoy. Refet bele. Adnan adıvar. Rauf orbay"dır. Türkiye cumhuriyeti"nin ikinci partisi ilk muhalefet partisidir. Terakkiperver cumhurDaha fazla oku

  • 0
 2. Milletvekilliği ve askerlik görevlerinin bir kişide toplanmasına karşı olan Mustafa Kemal , bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini savunarak komutanların vekillik görevinden ayrılmalarını istemiştir. 19 Aralık 1923 tarihin de çıkarılan bir kanun ile, bütün ordu mensuplarının istifa etmeleri ya da emDaha fazla oku

  • 0
 3. Atatürk dönemi"nde Halk fırkasının kurulmadan önce, Mustafa Suphi tarafından 10 eylül 1920 tarihin de Türkiye kominist partisi kurulmuş , ancak 12 Eylül 1922 tarihin de TBMM hükümeti tarafından kapatılmıştır. Halk fırkası , Mustafa kemal tarafından inkılapları bir kadro eliyle gerçekleştirmek amacıyDaha fazla oku

  • 0
 4. 2. Tbmm"nin açılmasın da ; Lozan görüşmelerinin kesintiye uğraması , meclisin yasal çalışma süresinin dolmuş olması ve 1. Tbmm"nin dolmuş olması ve 1. Tbmm"nin savaş sürecin de yıpranmış olması etkili olmuştur. Bu nedenlere bağlı olarak ,3 Nisan 1923 tarihin de seçimlerin yenilenmesi kararı alınmışDaha fazla oku

  • 0
 5. Nüfus politikası uygulamaları Atatürk döneminde, devletin bir sosyal sorumluluğu olarak nüfus politikasına da son derece önem verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılın da gerçekleştirmiş olduğu Eskişehir- izmit gezisi sırasında "Biz Anadolu halkı ile sekiz milyonluk bir idare yapmak için değil bDaha fazla oku

  • 0
 6. Osmanlı dönemin de (1868) yılın da kurulan Hilal-i Ahmer cemiyeti (kızılay ) nin yapısı güçlendirilmiştir. 5 Mart 1920 tarihin de Ord. Prof Mazhar Osman bey ve arkadaşları tarafından şeyhü"m İslam Haydarizade İbrahim Efendi"nin teşvik ve himayesinde halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele etmDaha fazla oku

  • 0
 7. Atatürk dönemin de ekonominin gelişmesini de önemli bir yere sahip olan ulaşım ve bayındırlık çalışmalarına da ağırlık verildiği görülmüştür. Bu doğrultu da ise Yabancıların elindeki demir yolları satın alınarak devletleştirilmiştir. Yeni demir yolları yapılmıştır. 1923- 1938 yılları arasında dış deDaha fazla oku

  • 0
 8. 1934 yılın da yürürlüğü giren 1. beş yıllık sanayi planı"nı uygulama görevi Sümerbank"a verilmiştir. Uygulamaya konulan bu planla 1934-1938 yılları arasında önemlmi sanayi işletmeleri kurulmuştur. Sayısı çok fazla olan bu işletmelerin bazı ise şunlardır: 1934 yılında Bursa"da ilk Süttozu fabrikası aDaha fazla oku

  • 0
 9. 1928 yılında Ankara çimento fabrikası açılmıştır. 1928 yılın da Gaziantep ilin de Mensucat (Tekstil fabrikası) işletmeye açılmıştır. 1928 yılın da İstanbul Şişli bomanti(şişli ) Türk mensucat fabrikası hizmete girmiştir. 1928 yılın da Kırıkkale"de Mermi fabrikası açılmıştır. 1929 yılın da Ayancık keDaha fazla oku

  • 0
 10. Atatürk döneminde, ekonomik kalkınma amaçlı sanayileşmeye son derece önem verilmiştir. Bu sektörü desteklemek için bankalar kurulmuş, pek çok sanayi dalında fabrikalar açılmıştır. 1) Sanayi sektörünü desteleyen bankalar 1925 yılın da Sanayi ve Maadin bankası kurulmuştur. Bu bankayla , Osmanlı"dan kaDaha fazla oku

  • 0