fatma1977
Kararlı

Eskişehir Kütahya muharebesinin özellikleri nelerdir?

Eskişehir Kütahya muharebesinin özellikleri nelerdir?

2 Cevap

 1. Eskişehir-Kütahya muharebeleri(10-24 Temmuz 1921):
  Düzenli ordunun tek (İlk ve son ) yenilgisidir.
  Batı cephesi”nde çatışmaların en yoğun geçtiği yerlerdir.
  İnönü savaşlarından sonra iki kısımdan oluşan Batı cephesi ilk defa bu savaşta tek çatı altın da toplanmış ve cephedeki merkez karargah Eskişehir olmuştur.
  Yunan kuvvetleri büyük bir saldırıyla Afyon, Kütahya, Eskişehir ve Bilecik”i işgal etmiştir. Hatta yunanlılar Ankara /Polatlı”ya kadar ilerlemiş , top sesleri meclisten duyulur hale gelmiştir.
  Bunun üzerine Mustafa kemal, ordunun”Sakarya Nehri”nin doğusuna çekilmesi” emrini vermiştir.
  Mustafa kemal”in bu emri vermesindeki temel amaç, ordunun daha fazla kayıp vermesini engellemek ve toparlanması için zaman kazanmaktır.
  Eskişehir-Kütahya savaşları devam ederken ,16-21 Temmuz tarihleri arasında Ankara “da ilk resmi Maarif kongresi düzenlenmiştir. Kongrede , Türkiye”deki Milli Eğitim sistemi”nin programı üzerin de tartışılmıştır. Bizzat Mustafa Kemal”in de katıldığı bu maarif kongresi askeri başarıların yanın da eğitime de önem verildiğinin kanıtlamaktadır.
  Eskişehir-Kütahya muharebeleri”nin sonuçları
  TBMM”ye olan güven sarsılmış, Mustafa kemal”e olan muhalefet artmıştır.
  Düzenli ordu ilk ve son yenilgisini almıştır.
  Meclis”in kayseri”ye taşınması yönün de tartışmalar yaşanmıştır.
  Meclis”te Ordu, millet nereye gidiyor? tartışmaları gündeme gelmiştir.
  Afyon, kütahya ve Eskişehir , yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.
  Düzenli ordudan Kuvay-i miliye”ye geri dönülmesi tartışmaları yaşanmıştır..
  Muhalifler Mustafa kemal”in liderliğin de tartışmaya başlamışlardır.
  İtalya Anadolu”dan çekilme kararını askıya almıştır.
  Fransa, TBMM hükümeti”ne sunduğu barış teklifinden vazgeçmiştir.

  • 0
 2. Başkomutanlık kanunu”nun çıkarılması (5 Ağustos 1921):
  Eskişehir-Kütahya muharebeleri”nden sonra , Meclis”teki çoğu milletvekilinin hem fikir olduğu konu, Mustafa kemal paşa”nın ordunun başına geçmesi yönünde olmuştur.
  Özellikle bu yetkilerin verilmesini daha çok muhalif vekiller desteklemişlerdir. Çünkü bu desteğin arkasın da , kaybedilecek bir savaşın sorumluluğunu Mustafa kemal”e yıkma isteği yatmaktadır.
  Bu doğrultu da TBMM , 5 ağustos 1921 tarihinde kabul edilmiş olunan “Başkomutanlık kanunu ”
  ile Meclis tüm yetkilerini “3 ay ” için Mustafa kemal”e vermiştir.
  Mustafa kemal “in bu kadar geniş yetkileri üstlenmesinde , olağanüstü bir dönemde çabuk kara alma ve bu kararları hızlı bir şekilde uygulama isteği etkili olmuştur.
  Mustafa kemal başkomutanlık yetkisine dayanarak , Sakarya Meydan Muharebesi öncesin de orduyu güçlendirmek amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri”ni yayımlamıştır.
  Tekalif-i Milliye Emirleri(Milli vergi yükümlülükleri) (7-8 ağustos 1921)
  Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve orduyu savaşa hazır hale getirmek için halktan alınması öngörülen ulusal vergileri ifade etmektedir.
  Amaç ordunun silah, cephane , asker , giyecek, yiyecek, taşıt,yük hayvanı gibi ihtiyaçlarını karşılayarak orduyu güçlendirme isteğidir.
  Bu emirler bir anlam da “Genel seferberlik ilanı” olarak nitelendirilebilinir.
  Mustafa kemal tarafından “Başkomutanlık “yetkisi ile çıkarılan emirlerdir.
  Emirler TBMM onayından geçmemiştir.
  Tekalif-i Milliye emirleri”nde meclis onayının olmaması Mustafa kemal”in Yasama gücünü elinde tuttuğunun açık kanıdır.
  Tekalif-i Milliye Emirleri
  Her ilçe de kaymakam başkanlığın da bir Tekalif-i Milliye komisyonu kurulacak.
  Komisyon , teslim aldığı her mal için bedeli ödenmek üzere makbuz verecektir.
  Her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap ve bir çift çarık hazırlayıp komisyona teslim edecektir.
  Herkes elindeki bez, çaput , patiska , pamuk, yün , kumaş , iplik vs ‘ %40 ını komisyona teslim edecektir.
  Herkes elindeki deve, at , öküz, katır ve merkebin %20 sini teslim edecektir.
  Herkes elindeki silah ve cephanesini üç gün için de komisyona teslim edecektir.
  Kasatura, kılıç , mızrak, eyer yapabilen tüm zanaatçılar isim ve yeteneklerini komisyona yazdıracaklardır.
  Herkes elin de kalmış olan her çeşit aracıyla ayda bir kez 100 km”yi geçmemek şartıyla ordu mallarını ücretsiz taşıyacaktır.
  Tekalif-i Milliye emirleri”nin uygulanmasını sağlamak için Ankara, Samsun, Konya , Yozgat ve Kastamonu illerin de İstiklal mahkemeleri kurulmuştur.
  Milli mücadele dönemi”nde Tekalif-i Milliye Emirleri”nin suistimal edilmemesi için de birtakım önlemler alınmıştır. Bunlar şu şekildedir.
  1)Yolsuzluk suçluları Hıyanet-i vataniye kanunu”na göre yargılanacaktır.
  2) Tekalif”i Milliye komisyonları kurulacaktır.
  3) Bağış defterleri , gerektiğin de müfettişlerce denetlenecektir.
  4)Yazılı belge tutulması zorunlu kılınacaktır.
  Mustafa kemal tarafından yayımlanan Tekalif”i Milliye Emirleri , Sakarya meydan muharebesi”nin Topyekün bir savaş olacağını da açıkça göstermektedir.

  • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.