Lifeinislam
Yeni

islam nedir?

3 Cevap

 1. Kelime anlamı “itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlik ve barış içinde olmak” olan İslam,dini bir terim olarak “Allah’a itaat etmek, teslim olmak, Hz. Peygamber’in din adına getirdiklerinin hepsini bütün varlığıyla benimsemek ve benimsediğini ortaya koymak” demektir.

  • 0
 2. Allah’ın resulü ve son peygamber olduğuna inanılan Muhammed aracılığıyla 610 yılında, Arabistan’ın Mekke şehrinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Takipçilerine, “iman etmiş” veya “inanan” anlamlarına gelen mümin veya “Allah’a teslimiyet gösteren” anlamına gelen Müslüman denir.
  Islâm, kişinin herhangi bir zorlama olmaksızın kendi tercih ve arzusuyla, içten bir bağlılıkla Allah’a yönelmesi, O’nun emir ve yasaklarını şartsız bir şekilde kabul etme- sidir. Din olarak Islâm’ı kabul eden ve onun kurallarına riayet eden kişiye ise “Müslüman” denir. Islâm, Yüce Allah tarafından, Son Peygamber Hz.
  İslam dini bizlere neyi öğütlemektedir? Hak din İslam… İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, yoluna güç yetirip imkan bulduğu zaman Kabe’yi ziyaret (hac) etmek demektir.

  İslam dininin kaynağı kimdir?
  Bu yüzden biz, on dört asırdır Din-i Mübin-i İslam’ı bu iki ana kaynaktan öğreniriz. Kur’ân-ı Kerim, bize Allah’a imanla birlikte Peygamberimize imanı da emreder.

  • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.