fatma1977
Kararlı

Milli mücadele taraftarı yayın ve kuruluşlar hangileridir?

Milli mücadele taraftarı yayın ve kuruluşlar hangileridir?

1 Cevap

 1. İrade-i milliye : 4 Eylül 1919 yılın da Sivas kongresi”nde alınan kararla çıkarılmıştır.
  Hakimiyet-i Milliye : Milli mücadele dönemin de TBMM “nin yarı resmi yayın organı olmuştur.
  Cerede-i Resmiye : TBMM”nin resmi yayın organıdır.Cumhuriyet”in ilanından sonra resmi gazete olmuştur.
  Minber: 21 Kasım 1918 yılın da Mustafa kemal”in fikirlerini yaymak için Fethi Okyar ile birlikte İstanbul ilin de çıkardığı gazetedir.
  Açıkgöz: 15 Haziran 1919 yılında Kastamonu ilinde çıkarılmıştır. İstiklal Marşı ilk kez bu gazete de yayımlanmıştır
  Hukuk-u Beşer: 1918-1919 yılları arasında İzmir ilinde yayımlanmıştır. Yunan kuvvetlerine ilk kurşuna atan Hasan Tahsin başyazarıdır.
  Sebilü”r reşad : 1908 yılın da Eşref edip”in İslamcılık fikrini yaymak için çıkarmış olduğu bu derginin başyazarı Mehmet Akif Ersoy olduğunu bilmekteyiz.
  İleri: 1918 yılın da Celal Nuri ve Suphi Nuri tarafından İstanbul ilin de çıkarılmıştır. Atatürk”ün isimsiz yazıları bu gazete de yayımlanmıştır.
  Albayrak Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin yayın organı olarak Erzurum ilin de çıkarılmıştır.
  Yeni Gün: 1918 yılın da Yunus Nadi tarafından İstan-bul ilin de yayımlanmaya başlayan bu gazete 1920 yılın da Ankara iline taşınmıştır. Gazete Ankara ilinin ilk günlük gazetesidir.
  Dergah: Milli mücedele”yi destekleyerek edebiyatçılara bu yönde bilinç vermiş, Yahya kemal, Ahmet Haşim, Yakup kadri, Nurallah Ataç gibi yazarları bir araya getiren ,1920 “li yayınların başında yayımlanmış olan dergidir.
  Anadolu Ajansı :6 Nisan 1920 yılın da Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi”nin katkıları , Mustafa Kemal”in onayı ile Milli mücadele döneminde Anadolu insanına doğru bilgiler vermek , mücadelenin amacını dünya kamuoyuna anlatmak için kurulmuştur.
  İzmir”e doğru : Vasıf çınar tarafından İzmir ilin de çıkarılmıştır.
  İkdam : Ahmet cevdet tarafından kuruluna bu gazete ,1894-1928 yılları arasında yayın yapmıştır.
  Vakit : İstanbul ilin de 1875 yılından itibaren çıkarılmıştır. Başyazarı Ahmet Emin Yalman olarak kabul edilir.
  Öğüt: 1918 yılında Abdülgani Ahmet bey tarafından kurulan gazete de İzmir ilinin işgalini protesto eden yazılar yayımlamıştır.
  İstikbal:Trabzon ilin de Faik Ahmet Barutçu tarafından çıkarılmıştır.
  Küçük mecmua: 1922 yılın da Ziya Gökalp tarafından Diyarbakır ilin de çıkarılmıştır.
  Tercüman : TBMM Hükümeti resmi tebliğ ve cephe haberlerini bu gazete de yayımlamıştır.
  Ahali: İsmail Cemani tarafından Samsun ilin de çıkarılmıştır.
  Emel:Amasya ilin de çıkarılmıştır.
  Yeni Adana : 1918″yılından itibaren Adana ilin de çıkarılmaya başlanmıştır.

  • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.