Berfin72772
Yeni

Şekil1,şekil22 ve şekil 333’te

Şekil1,şekil22 ve şekil 333’te
Doğru Cevap: Bilinmiyor

2 Cevap

 1. Cevap D
  Cisimlerin kinetik enerjileri rampadan yukarı çıktıkça potansiyel enerjiye dönüşecektir. Maksimum yükseklikte, başlangıçtaki kinetik enerjinin hepsi potansiyel enerjiye dönüşmüş olur.
  Kütlesi m, hızı v olan cisim rampanın aşağısından fırlatıldığında h yüksekliğine çıkıyor dersek:
  ½mv² = mgh gelir.
  Kinetik potansiyel
  Enerji enerji
  Formülü formülü
  Yukarıdaki eşitlikten çıkarılacak sonuç:
  (m’ler birbirini götürür.)
  Cismin rampadan çıkabildiği maksimum yükseklik(h); atılma hızının karesi(v²) ve ortamın çekim ivmesine(g) bağlıdır.

  Sorumuzda deney aynı ortamda yapıldığına göre çekim ivmesi de sabittir. O halde yükseklikler atılma hızlarına bağlıdır.
  1 ve 3’ün hızları eşit, 2’nin ise büyüktür.

  h2>h1=h3

  • 0

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.