[Silinmiş Üye]

Türkiye’de edebiyat tarihçiliğinde artık klişeleşmiş tavırlar ve yaklaşımlar mevcuttur. Söz konusu Türk romanı olduğunda sözü bunun Avrupa menşeli bir tür olduğundan tutup Tanzimat, Servet-i Fünun ve uzun bir Cumhuriyet Dönemi’ne kadar getirmek bir âdet olmuştur. Bu tarihsel yaklaşıma ek olarak tek tek romanlar üzerinden ilerleyen, bu romanları belli bağlamlara oturtan okumalar yapan edebiyat eleştirmenlerimiz de yok değildi şüphesiz. 2. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

B) Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle A) Birleşik cümle
A) Birleşik cümle
C) İsim cümlesi
D) Devrik cümle
E) Sıralı cümle

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.